Kde sídlime

Komplex Cassovar – Najväčší polyfunkčný projekt v Košiciach

poloha_pozemok

Centre Bon Santé sa nacházda v rezidenčnej časti komplexu Cassovar na prízemí v Sekcii B. Vstup do sekcie nájdete z bočnej časti rezidencie, bližšie po príchode ku komplexu zo smeru z Kuzmányho ulice, od Hlavnej pošty resp. od novej nemocnice. Na obrázku pod číslom 1.

CBC má optimálnu dostupnosť všetkých druhov dopravy. Do 300m sú zastávky MHD a po 250m sa motorista dostane na vnútorný mestský okruh s prepojením na hlavné prístupy do a z mesta a do 15 min. aj na medzin. letisko. V celom komplexe je 700 parkovacích mi­est.

Niečo z histórie komplexu Cassovar:

Na mieste bývalého košického pivovaru, na hranici historického jadra mesta pod terénnym zlomom, oddeľujúcim Staré a Nové Mesto sú zrealizované 2 etapy polyfunkčného komplexu, ktorého názov CASSOVAR je odvodený od miestnej značky piva, ktoré sa na tomto mieste varilo ešte pred desaťročím.

Jedinečnosť tomuto projektu prepožičiava impozantný 60 m vysoký murovaný komín, pôvabné fasády administratívnej budovy s datovaním do roku 1903, ako aj kaplnka sv. Floriána pri nástupe do areálu. Tieto artefakty histórie sa neopakovateľným spôsobom prelínajú s výsostne modernou, kompaktnou architektúrou novej zástavby, s čistými líniami a citlivým zakomponovaním do územia. Funkčná náplň areálu reprezentuje životný štýl modernej spoločnosti, ktorý vzájomne spája aktivity a priestory na bývanie, prácu a relax.


Zväčšiť mapu