Parkovanie

Dve podzemné podlažia na 15.500 m² poskytnú pre administratívu a retail parkovanie pre 480 áut a zároveň niektoré technické prevádzky a služby komplexu CBC. Dispozícia umožňuje delenie priestorov na sekcie s kontrolovanými vstupmi pre jednotlivých klientov CBC, prípadne aj ako verejné parkovanie pre okolité občianske budovy.

Parkovací dom – Cassovar Business Center I. Cenník parkovania

Parkovné prvá hodina každá ďalšia začatá hodina
od 6h do 19h na 1.PP bezplatné 1,00 €
od 19h do 6h na 1.PP bezplatné 0,80 €
od 0h do 24h sobota a nedeľa a štátne sviatky na 1.PP bezplatné 0,30 €

Po prevzatí parkovacieho lístku z parkovacieho automatu je držiteľ lístka oprávnený parkovať na 1. podzemnom podlaží (1.PP). Druhé podzemné podlažie (2.PP) je vyhradené držiteľom zákazníckych kariet. Prevádzkový poriadok parkoviska je umiestnený na vstupoch do obchodných priestorov a do administratívnej budovy a pri platobných automatoch. V prípade straty parkovacieho lístka je účtovaná zmluvná pokuta vo výške poplatku za 24h parkovania podľa platného cenníku. Každý návštevník parkoviska, je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom.

Prevádzkový poriadok parkoviska na stiahnutie tu: Prevádzkový poriadok (.pdf)

Parkovanie Cassovar podlazie 1