Boďa Tatárová

Energy for life

Boda

zdravie, krása, vitalita

„Práca s ľuďmi a pre ľudí je mojím celoživotným poslaním. V oblasti zdravia pracujem 41 rokov. Dvadsať rokov som pôsobila v oblasti klasickej medicíny v oboroch infekčné, interné a anesteziologicko resuscitačné. 21 rokov sa venujem alternatívnej medicíne. Svoje celoživotné skúsenosti v oblasti alternatívnej medicíny využívam pri organizovaní odborných sympózií venovaných prepojeniu klasickej a alternatívnej medicíny – „Umenie liečiť – pohľad z druhej strany“

Keď hľadáš zdravie, klopeš na správne dvere, nuž teda vitaj !

V našom centre pristupujeme k človeku ako k jednote emocionálneho a fyzického. Pracujeme na princípoch tradičnej čínskej medicíny, pričom využívame výlučne účinky fytoterapie – čistých prírodných preparátov. Naša terapia je založená na holistickom prístupe k človeku, ktorý je sústredený na celú osobnosť, kde telo a myseľ sú vzájomne prepojené. Ak chcete odstrániť príčiny vzniku Vašich problémov, nielen eliminovať ich následky doprajte si príjemný čas strávený u nás.

Elektroakupun­ktúra diagnostika energetiky tela EAV prístrojom. Jedná se o tradičné vyšetrenie stavu energetického systému organizmu vrátane meridiánov a energetických centier, ktoré je pretransformované do modernej podoby. Meranie umožňuje odhaliť symptómy prípadného ochorenia už v jeho počiatočnom štádiu.Meranie EAV prístrojom je bezbolestné a nemá žiadne nežiadúce účinky na ľudský organizmus.

Cielená terapia bioinformačnou medicínou

Odborné konzultácie zamerané na netradičné alternatívne postupy liečby, detoxikáciu, harmonizáciu a regeneráciu organizmu.

Kompletná ponuka prírodných detoxikačných a regeneračných produktov.

Výživa ako základ zdravia, ovplyvňovaná Vašou krvnou skupinou

Riešenie Vašich problémov spojených s nadváhou a obezitou pomocou úpravy acidobazickej rovnováhy.

Anti-ageing terapia zameraná na spomalenie starnutia prostredníctvom exkluzívnej ageLOC technólogie, ktorá dramaticky mení Váš vzhľad.